Wat is de toekomstvisie voor de wijk?

Zoals iedereen heeft gemerkt, is het in Steenbrugge een drukte van jewelste doordat er veel nieuwe huizen worden gebouwd in het hart van de wijk. De bouwbedrijven hebben goed om kunnen gaan met de coronacrisis en de bouw verloopt dan ook voorspoedig. Van Wijnen is grotendeels klaar met het aanbrengen van de beganegrondvloeren. Deze innovatieve bouwer werkt met prefab meterkasten, wat de bouwwerkzaamheden sterk vergemakkelijkt. Vanaf juli worden de daken aangebracht en vanaf eind augustus beginnen de metselwerkzaamheden. Nikkels is hard op weg met de casco’s en is al een tijdje druk met
metselen. In oktober en november worden de nutsvoorzieningen aangebracht en daarna wordt de openbare ruimte rondom de woningen ingericht. Van Norel is zo goed als klaar met de beganegrondvloeren. Na de vakantie start deze bouwer met lijm- en metselwerkzaamheden en tegen het einde van het jaar moeten de huizen wind- en waterdicht zijn. Het openbare gebied rondom de huizen wordt vanaf eind maart 2021 ingericht.

En daarna?

Op 2 juli jl. waren we aanwezig bij een vergadering tussen gemeente, projectontwikkelaar BPD en de bewonerscommissie. De huidige 400 woningen
vallen onder Fase 1: Het Dorp. Naar verwachting wordt deze bouwfase afgerond in de zomer van 2021. Daarna wordt dit deel van wijk officieel opgeleverd en vallen de straten onder het beheer van de gemeente. In de tussentijd moeten bepaalde zaken nog beter worden uitgewerkt. Zo kunnen we meedenken over ‘De Brink’, het plein in het hart van Steenbrugge, en is er nog ruimte voor verbetering als het gaat om (zwerf)afval en verkeersstromen in de wijk. Ook wordt er gekeken hoe het gebruik van stadswarmte door de socialehuurwoningen efficiënter en voordeliger kan worden gemaakt. Steenbrugge groeit uiteindelijk uit tot een bloeiende wijk met circa 1.200 woningen. Stedenbouwkundige Luc Bos staat aan het roer voor Fase 2 en Fase 3, die beide uit nog eens 400 woningen
zullen bestaan. Waar en wanneer deze huizen zullen worden gebouwd, is nog niet bekend. Het gehele proces kan zeker nog acht jaar duren. Wel is duidelijk dat de wijk moet passen bij het  Sallandse landschap eromheen. De gemeente benadrukt dat Steenbrugge een wijk is om in te wonen. Er komt geen ontmoetingsruimte en geen winkelgebied. Je kunt wel aan huis werken.

lucbos
Stedenbouwkundige Luc Bos staat aan de wieg van Steenbrugge.