Archeologisch onderzoek in Steenbrugge

Onlangs is de gemeente in het weiland aan de Wechelerweg gestart met een zogenaamd IVO-P-onderzoek: een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van Proefsleuven. Dat is belangrijk omdat de kans bestaat dat er archeologische resten in de grond zitten. Met zo’n IVO-P-onderzoek kijkt de gemeente of er zulke resten aanwezig zijn, hoe diep ze liggen en hoe ze zijn verspreid.

Allereerst wordt met een boor vastgesteld op welke diepte de archeologische resten kunnen liggen. Daarna worden proefsleuven gegraven tot net boven de diepte van eventuele vondsten. De proefsleuven beslaan tussen de 5 en 10% van het gebied waar straks huizen worden gebouwd; het is dus niet zo dat het gehele gebied wordt afgegraven.

Nadat de proefsleuven zijn gegraven, onderzoeken archeologen van de gemeente voorzichtig of er inderdaad resten aanwezig zijn. Wordt er iets gevonden? Dan moet worden vastgesteld hoe groot de vindplaats is, hoe goed de resten bewaard zijn gebleven en uit welke periode de resten afkomstig zijn. Dit wordt waardering van de vindplaats genoemd. Uit deze waardering volgt een advies, waarover de overheid uiteindelijk een beslissing neemt. Maar zo ver is het voorlopig nog niet.

Bekijk hieronder onze dronefoto’s voor een mooi overzicht van de werkzaamheden. Heb je nog vragen? Aarzel niet en neem contact met ons op.

Een proefsleuvenonderzoek in Apeldoorn