Uitnodiging Creatie buurtplan Steenbrugge

14 juli 2021, 19.30 uur, Kei13

Op verschillende manieren is de Bewonerscommissie Steenbrugge in gesprek geweest met buurtbewoners van de wijk over het buurtplan. We hebben elkaar gesproken over het dorpse karakter: wat bedoelen we daarmee? Wat betekent dat voor het spelen in Steenbrugge of voor de veiligheid?

Al deze informatie verwoorden we in het buurtplan. Zodat we kunnen staan voor onze wijk, kunnen samenwerken met de gemeente en instanties en zodat we ook alle toekomstige inwoners van Steenbrugge welkom kunnen heten en met elkaar een mooie buurt kunnen vormen.

Misschien heb je al meegepraat de afgelopen tijd, in Kei13 of online, bij de barista of op andere manieren? Of ben je nog niet in de gelegenheid geweest om mee te praten? Graag gaan we in gesprek met je over de eerste concept-versie van ons buurtplan!

Laat je weten of je komt? Stuur dan een mail naar: info@bewonersvansteenbrugge.nl