Hoe ziet de toekomst van Steenbrugge eruit?

Op 15 oktober gingen we in gesprek met de gemeente en stedenbouwkundige Luc Bos over de toekomst van Steenbrugge. Hier vertellen we je wat de hoofdpunten zijn van de toekomstvisie voor de wijk.

Het eind van Fase 1

De huidige fase van de wijk, genaamd Het Dorp, is bijna af. Volgens schema wordt dit deel van de wijk in de zomer van 2021 afgerond. Er zijn dan 400 woningen gerealiseerd. Toen Kei13 werd gebouwd aan de rand van de wijk Keizerslanden, werd al rekening gehouden met de totstandkoming van Steenbrugge. Luc Bos, de stedenbouwkundige die verantwoordelijk is voor Steenbrugge, vertelt over zijn visie op de wijk. Belangrijke onderdelen zijn onder meer de begraafplaats als onderdeel van de wijk, de centrale weg als ‘groene straat’ en de herkenningspunten in de vorm van markante gebouwen (‘Bij de school linksaf’). Het bloemrijke gras is goed voor de insectenpopulatie en helpt tegen de eikenprocessierups.

Ingebed in de omgeving

Het stedenbouwkundige plan voor Steenbrugge dateert van tien jaar geleden. Dit plan wordt her en der geüpdatet, maar vormt in principe nog steeds de basis voor de rest van Steenbrugge. Belangrijke speerpunten zijn natuurinclusiviteit, duurzaamheid en hittestress. De grond waarop wordt gebouwd is eigendom van de gemeente en van bouwbedrijf Van Wijnen. Er wordt samengewerkt tussen de gemeente Deventer, BPD, Ieder1, Van Wonen en Bemog/LeClercq. De begraafplaats, het Sallandse bos en de omgeving worden onderdeel van de wijk. Ook de boerderij aan de Wechelerweg blijft staan en wordt opgenomen in de wijk. De wijk wordt doorkruist door de wadi aan de Albert Johan Gerardsstraat, die dient als groenstrook en als afvoer voor overtollig hemelwater.

Fase 2 en 3 

Na de afronding van Fase 1, wordt aan het eind van 2021 de grond bouwrijp gemaakt voor Fase 2 en 3. Waar de eerste fase als een dorp is gebouwd, zullen de toekomstige fases worden gebouwd als buurtschappen. In de buurtschappen worden de oude boerenerven de nieuwe herkenningspunten. Ook komt er een ‘zwermdorp’ met ruimte om zelf te bouwen en bij het Zandweteringpark wordt het mogelijk om te ‘wonen in het park’. Hoe dat precies wordt vormgegeven, wordt de komende tijd uitgewerkt. In de vorm van een donjon komen circa achttien koopappartementen en in het vijfde buurtschap komt ruimte voor circa zes woonwagens. Deze zullen worden verhuurd door een onafhankelijke stichting en sluiten qua vormgeving aan bij de rest van de wijk. Een open karakter en duidelijke regelgeving zijn belangrijke kenmerken.

Zorgen voor nu

De gemeente is bekend met de zorgen die nu spelen in de wijk. Het gaat dan met name om te hard rijden, ontsluiting via de brug en afval en overlast aan de bouwweg. Op korte termijn wordt er onderzocht of er een extra hek geplaatst kan worden, zodat de bouwweg ’s avonds helemaal wordt afgesloten. De gemeente gaat kijken of de 30-kilometerzone al vóór de brug, dus nog in Keizerslanden, kan beginnen. Ontsluiting via de Raalterweg moet in de toekomst mogelijk worden, maar hierover is de gemeente nog in gesprek met de provincie Overijssel.
Tot slot is de bewonerscommissie nog druk in gesprek met projectontwikkelaar BPD en stedenbouwkundige Luc Bos over de inrichting van de ‘Brink’. Ook over de naam van het centrale plein wordt nog nagedacht.