Invulling centrale deel

Het plan voor de invulling van het centrale deel in Steenbrugge is gereed. Begin 2022 zal Het Verzetsplein worden opgeleverd door aannemer BPD.  Op het plein komt in het midden een grote boom met daaromheen verschillende bankjes. Tevens wordt een klein podium gemaakt, zodat hier in de toekomst evenementen kunnen worden gehouden. Naast de grote boom is ook plek voor eigen invulling vanuit de wijk, met ondersteuning van Groei & Bloei. Wij als bewoners mogen zelf de invulling van dit stuk groen bedenken en onderhouden. Wil je ook graag meedenken over de invulling van onze eigen wijktuin en deze helpen te onderhouden? Geef je dan op voor de online livesessie op woensdag 15 december om 19:30 uur via: info@bewonersvansteenbrugge.nl. 

Planning werkzaamheden

wk 48 t/m wk 2 voorbereidende werkzaamheden + grondwerk & boomplantgaten Verzetsplein

wk 3 en 4-2022 grondwerk & boomplantgaten brink + aanbrengen amstelband, incl aanstraten rijbaan, werkzaamheden podium

wk 5 en 6-2022 aanwerken amstelband, aanbrengen voetpaden, werkzaamheden podium

wk 7 en 8-2022 aanbrengen voetpaden, afwerken &inrichten, werkzaamheden podium

wk 9-2022 afwerken terreininrichting (afhankelijk van levertijd banken en afvalbak)

wk 8/9-2022 aanplant groen (bomen ed.)